Nasjonal institusjon har nå fått innvilget A-status av Det internasjonale nettverket for nasjonale institusjoner for menneskerettigheter. Vedtaket innebærer blant annet at Nasjonal institusjon får stemmerett i det internasjonale og europeiske nettverket for nasjonale institusjoner, og møte- og talerett i en rekke FN-møter og prosesser på menneskerettsområdet.

Den nye statusen er i tråd med hva Stortinget forutsatte da det vedtok å opprette en ny nasjonal institusjon for menneskerettigheter i juni 2014. Les brevet fra Det europeiske nettverket for nasjonale menneskerettsinstitusjoner her.