NIM har en ledig praktikantstilling med snarlig søknadsfrist og tiltredelse.

Arbeidet vil hovedsakelig bestå i å samle inn og vurdere rettspraksis, forskning og andre relevante kilder om menneskerettighetssituasjonen i Norge, utarbeide korte sammmendrag av relevante dokumenter og forestå nødvendig oppfølging etter månedlige møter med fagansvarlige rådgivere. Menneskerettighetene er relevante for de fleste rettsområder som angår forholdet mellom stat og individ. Praktikanten vil derfor jobbe med et bredt spekter av fagområder.

Søknadsfristen 23. februar 2018. Tiltredelse snarest. For fullstendig utlysningstekst, trykk her.