«Frp vil utfordre menneskerettighetene, men kan politikerne sette internasjonalt lovverk til side for å fengsle asylsøkere?» spurte Sigrid Sollund i fredagens sending av Dagsnytt atten. «Nei, man kan ikke fravike menneskerettighetene etter eget forgodtbefinnende», svarte vår seniorrådgiver Kristian Reinert Haugeland Nilsen. Norge er bundet både av våre internasjonale forpliktelser og menneskerettighetene i vår egen grunnlov.