En norsk regjering kan ikke bare velge å bryte menneskerettighetene. «I en tid hvor man diskuterer norske verdier, er det foruroligende at en sittende minister i justissektoren uttaler at det kan bli nødvendig å sette menneskerettighetene til side», sier vår nestleder Adele Matheson Mestad til NRK.