Nazi-marsjen i Kristiansand har vakt sterke reaksjoner. Er det lov å demonstrere for hva som helst? Hvor går grensen, og hva sier egentlig lovverket? Hør vår fagdirektør Anine Kierulf oppklare jussen på NRK Norgesglasset.