Les vår høringsuttalelse om forslaget til ny straffeprosesslov.