Nasjonal institusjon har fått ny styreleder som tiltrer den 1. januar 2017. Vi ønsker Åsne Julsrud velkommen, og ser frem til et godt samarbeid.

Fra Presidentskapets innstilling:

Presidentskapet viser til at de nevnte kompetansekravene dekkes av det sittende styret. Presidentskapet viser videre til at Nasjonal institusjon for menneskerettigheter fortsatt er i en etableringsfase og at en vesentlig del av institusjonens oppgaver er av juridisk karakter innenfor et komplisert fagfelt. Derfor legger presidentskapet stor vekt på at også den nye styrelederen har god juridisk kompetanse om menneskerettigheter i tillegg til faglig erfaring og personlige egenskaper som er nødvendig for å kunne utøve styreledervervet med tilstrekkelig tyngde. Presidentskapet mener også at det er viktig å innstille en styreleder som kan støttes av et samlet storting.

På denne bakgrunn foreslår presidentskapet at tingrettsdommer Åsne Julsrud, født 1970, velges som ny styreleder for Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter for den gjenværende del av valgperioden, fra 1. januar 2017 til og med 30. juni 2019. Julsrud er en av de 19 kandidatene som ble foreslått til styreledervervet.

Av utdannelse er Åsne Julsrud cand.jur. fra Universitetet i Oslo og har en Master of Law fra University of Southampton i fagene Human Rights, Civil liberties og International Law of the Sea. Hennes avsluttende oppgave hadde tittelen «The rights of the Sami people under International and Norwegian Law».

Julsrud har vært tilsatt som tingrettsdommer ved Oslo tingrett siden 2013 og ved Drammen tingrett i perioden 2005–2013, avbrutt av oppdrag som sekretær for 22. juli-kommisjonen i 2011–2012. Julsrud har også vært dommerfullmektig, rådgiver i Kulturdepartementet og Eierskapstilsynet, advokatfullmektig ved Kommuneadvokaten i Oslo og vitenskapelig assistent ved daværende Institutt for menneskerettigheter.

Julsrud er leder av Dommerforeningens permanente utvalg for menneskerettigheter og er medlem i fagutvalg for advokaters og dommeres uavhengighet ICJ-Norge, hvor hun tidligere har vært styremedlem. Hun har blant annet også vært medlem av Juristforeningens fagutvalg for menneskerettigheter.