Har Trump lov til å blokkere kritikere på Twitter? Nei, mener amerikansk ytringsfrihetsgruppe. Ja, mener vår fagdirektør Anine Kierulf. Men dilemmaet er nok et eksempel på at lovverket for ytringsfrihet henger langt etter den teknologiske utviklingen. Og blokkeringen viser en totalt manglende forståelse for grunnleggende demokratiske spilleregler, sier Kierulf til NRK.