Lanseringsseminar:

ÅRSMELDING TIL STORTINGET FOR 2016, DOKUMENT 6 (2016–2017)

Tirsdag 28. mars 2017, kl. 11.00–13.00, Nasjonalbiblioteket

Link til streaming av seminaret: Trykk her. For PDF-versjon av programmet: Trykk her.

Årsmeldingen og temarapporter er nå tilgjengelig. Trykk her.

Registering, fotoutstilling og lunsjservering fra kl. 11:00.

 

INNLEDNING: OM ÅRSMELDINGEN

11:30: Nasjonal institusjons rolle og årsmeldingens betydning, styreleder Åsne Julsrud

11:40: Utvalgte temaer fra årsmeldingen, direktør Petter Wille

11:50: Stortingets behandling av årsmeldingen, Justiskomiteen v/ Jenny Klinge (Sp)

TEMA: ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERES RETT TIL ALTERNATIV OMSORG

12:00: Om temaet og innledning til diskusjon, nestleder Adele Matheson Mestad

12:15: Diskusjon ekspertpanel:

  • Frode Elgesem, leder for Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg

  • Christian Sørensen, utvalgsleder for NOU 2016:16 Ny barnevernslov

  • Thale Skybak, seksjonsleder Redd Barnas Norgesprogram

  • Camilla Kayed, fagsjef Barneombudet

13:00:    Slutt

_____________________________

Fotoutstilling: Fotojournaliststudenter på Høyskolen i Oslo og Akershus har laget en fotoutstilling om menneskerettigheter i forbindelse med årsmeldingen. Bildene er en del av et fotoprosjekt med formål om å illustrere våre funn og anbefalinger.

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter er opprettet ved lov av 22. mai 2015 og er et uavhengig, statlig organ. Institusjonens hovedoppgave er å fremme og beskytte menneskerettighetene gjennom overvåking og rapportering. Institusjonen skal årlig avgi en melding til Stortinget om utviklingen av menneskerettighetssituasjonen i Norge. 2016 var det første året institusjonen var i full drift. Årsmeldingen for 2016 er institusjonens andre årsmelding. Sammen med årsmeldingen lanseres tre temarapporter om (i) Enslige mindreårige asylsøkeres rett til alternativ omsorg, (ii) Sjøsamenes rett til sjøfiske og (iii) Politiets overvåkningsmetoder vurdert opp mot Grunnloven § 102.

Etter lansering gjøres årsmeldingen og temarapporter tilgjengelig på www.nhri.no.