Juryen fremhever særlig Helgesens arbeid i Veneziakommisjonen, der han har vært Norges representant siden etableringen i 1990. Gjennom dette virket har Helgesen blant annet vært en nøkkelperson i kommisjonens arbeid med Russlands og Sør-Afrikas nye grunnlover. Juryen legger også vekt på Helgesens innsats som Chairman-Rapporteur for arbeidsgruppen som skrev og forhandlet teksten til FNs Declaration on Human Rights Defenders, en erklæring som har blitt en grunnstein i Norges arbeid for menneskerettighetene internasjonalt.

På hjemmebane har Helgesen jobbet for rettssikkerhet og konstitusjonsbygging som ansatt ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, som rådgiver i Utenriksdepartementet og som medlem av Lønning-utvalget som arbeidet frem grunnlovsreformen av 2014. Han er nå tilknyttet Senter for menneskerettigheter. «I en stadig mer personfokusert tid er Jan E. Helgesen en påminnelse om at banebrytende praktisk og akademisk samfunnsbygging også kan ta en annen form: Esse, non videri – å virke, ikke å synes», skriver juryen i sin begrunnelse. Prisen deles ut under Rettssikkerhetskonferansen 17. oktober.