Som en del av arbeidet med å synliggjøre arbeidet til Nasjonal institusjon og spesielt vår årsmelding for 2016 med tilhørende temarapporter arrangerte Nasjonal institusjon et seminar på Universitetet i Tromsø 19. mai. Mange hadde møtt opp for å høre på innlederne og for å gi sine kommentarer Nasjonal institusjons temarapport om sjøsamiske rettigheter. 

Lagdommer Susann Funderud Skogvang og postdoktor Camilla Brattland var hovedinnledere. Funderud Skogvang belyste de juridiske aspektene i temarapporten, mens Camilla Brattland bidro med samfunnsvitenskapelige refleksjoner. Brattland er postdoktor på prosjektet «Arktisk governance og urfolks innovasjon» ved Universitetet i Tromsø. I tillegg bidro Sametinget og flere organisasjoner til å belyse innholdet i rapporten. 

Sametinget behandlet fredag 2. juni årsmeldingen med temarapporter i plenum. Årsrapporten behandles i Stortinget 13. juni.