Filippinenes president Rodrigo Duterte har i sin «krig mot narkotika» sjokkert verden med en praksis som er menneskerettslig uholdbar. Under en pressekonferanse 24. juli i år truet han med å svekke menneskerettighetskommisjonen på Filippinene og hindre deres etterforskning av påståtte overgrep begått av filippinske sikkerhetsstyrker. Presidenten har senere trukket tilbake uttalelsene, men bekymringen omkring kommisjonens mandat og uavhengighet er fremdeles sterk internasjonalt. NIM har i et brev til kommisjonens leder, Jose Gascon, uttrykt vår støtte til kommisjonens fortsatte virksomhet. Deres arbeid og tilstedeværelse er av stor viktighet for beskyttelsen av menneskerettighetene på Filippinene. Med brevet slutter vi oss til den alvorlige bekymringen fremmet av GANHRI, det globale nettverket for menneskerettighetsinstitusjoner som vi er medlem av. Les brevet her.