Nasjonale institusjoner er tuftet på Paris-prinsippene, vedtatt av FNs generalforsamling i 1993.

Nasjonale institusjoner kan søke om akkreditering fra det internasjonale nettverket av nasjonale institusjoner (GANHRI) ved nettverkets Sub-Committee on Accreditation. Akkrediteringsstatus gjenspeiler i hvilken grad den enkelte nasjonale institusjon er i tråd med Paris-prinsippene.

Norges nasjonale institusjon har nå sendt inn sin søknad for å få A-status. Dette er den høyeste status en nasjonal institusjon kan få, og gir priviligert adgang til FNs ulike overvåkningsmekanismer for Norges gjennomføring av menneskerettighetene.

Søknaden vil bli behandlet i 2017. Søknadsprosessen er en åpen prosess, og det sivile samfunn inviteres derfor til å gi supplerende informasjon til komiteen som skal behandle søknaden i mars 2017. Innspill må være mottatt allerede den 3. januar 2017.

Vi publiserer søknad, oversendelsesbrev og liste over vedlegg på våre nettsider. Vedleggene kan fås ved henvendelse hit.