V​​år digitale infrastruktur gir et nærmest ubegrenset potensial for overvåkning. Hvordan skal staten få utnytte dette potensialet?

Datatilsynet og Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter inviterer til seminar om statlig overvåkning, i lys av forslaget om digitalt grenseforsvar. Seminaret finner sted på Litteraturhuset i Oslo 25. september kl. 19.

Medvirkende:

* Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet
* Hans Christian Pretorius, avdelingsdirektør IKT-sikkerhet i Nasjonal sikkerhetsmyndighet
* Anders Romarheim, førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier
* Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna
* Varog Kervarec, journalist i Inside Telecom
* Siri Strand, Institutt for forsvarsstudier

Ordstyrer er Anine Kierulf, fagdirektør ved Nasjonal institusjon for menneskerettigheter.

Bakgrunn for seminaret

I fjor leverte det regjeringsoppnevnte Lysne II-utvalget utredningen "Digitalt grenseforsvar". Utvalget foreslår der at Etterretningstjenesten skal få lagre og bruke elektronisk kommunikasjon som krysser den norske landegrensen. Formålet er å øke Etterretningstjenestens mulighet til å motvirke ytre trusler mot Norge. Forslaget, som nå er til behandling i Forsvarsdepartementet, har mottatt både støtte og sterk kritikk.

Hovedargumentet for forslaget er at det er nødvendig for å motvirke ytre trusler mot Norge, fordi tilgjengelige metoder ikke lenger er tilstrekkelige. Hovedargumentet mot er at det gjør dype inngrep i vårt privatliv. Enhver person i Norge må regne med at ens personlige kommunikasjon vil bli lagret av Etterretningstjenesten.

Digitalt grenseforsvar

På seminaret får du presentert hva digitalt grenseforsvar er, hva det betyr for deg og hvorfor forslaget er blitt mottatt så forskjellig. Gjennom innledninger og debatt får du høre ulike aktørers meninger om behovet for og ulemper ved et digitalt grenseforsvar.


Påmelding og program: tinyurl.com/ydg3qymu

Les mer om digitalt grenseforsvar her:
* Etterretningstjenesten: https://forsvaret.no/etjenesten/dgf
* Datatilsynet: tinyurl.com/y7859l6n
* Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter: tinyurl.com/yd8toodw