Regjeringen har lyst ut stillingen som ny norsk dommer i Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD).

Dommeren velges av Europarådets parlamentarikerforsamling på grunnlag av en liste med tre nominerte kandidater fra de enkelte statene. Den nåværende norske dommeren har varslet at han ønsker å fratre sin stilling med virkning fra juli 2018:

"Norske myndigheter skal derfor nominere norske kandidater til stillingen, som grunnlag for Parlamentarikerforsamlingens valg i oktober 2018.", skriver regjeringen på sine nettsider. PÅ de samme nettsidenr finner du også informasjon om prosedyren for nominasjonen, samt lenke til fullstendig utlysningstekst. NIM er også bedt om å fremme forslag til medlemmer av innstillingskomiteen.