Stortinget ber regjeringen følge opp anbefalingene i årsmeldingen fra Nasjonal institusjon for menneskerettigheter, og holde Stortinget orientert om hvordan anbefalingene følges opp. Det ble klart tirsdag, da representantene enstemmig vedtok justiskomiteens innstilling om årsmeldingen.