Styreleder Cecilie Østensen Berglund fratrer som styreleder for Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter ved årskiftet, fordi hun er utnevnt som dommer i Høyesterett med tiltredelse 1. januar 2017.

Som ledd i en åpen og konsultativ oppnevningsprosess oppfordres organisasjoner, institusjoner og publikum for øvrig til å foreslå kandidater til ny styreleder i den nasjonale institusjonen. Listen over foreslåtte kandidater vil bli offentliggjort.

Les mer om prosessen og om hvordan du kan foreslå kandidater her.