Nå kan du søke på to praktikantstillinger med fire til fem ukers varighet hos Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM).

Menneskerettighetene er relevante for de fleste rettsområder som angår forholdet mellom stat og individ. Praktikantene vil derfor jobbe med et bredt spekter av underliggende fagområder. Arbeidet vil hovedsakelig bestå i å utrede menneskerettslige problemstillinger, men praktikantene kan også regne med å bidra i vår utadrettede virksomhet, som kronikkskriving, foredrag og seminarer.

Søknadsfristen for disse to praktikantstillingene er 15. mars 2018. Søker bør ha fullført 3. studieår på master i rettsvitenskap med gode resultater. Du finner fullstendig utlysningstekst ved å trykke her. Den ene av de to stillingene vil ha tiltredelse sommeren/høsten 2018, mens den andre har tiltredelse vinteren 2019.

NIM har tidligere i vinter lyst ut en tredje ledig praktikantstilling, med tiltredelse snarest. Her er hovedoppgaven å samle inn og vurdere rettspraksis, forskning og andre relevante kilder om menneskerettighetssituasjonen i Norge, utarbeide korte sammmendrag av relevante dokumenter og forestå nødvendig oppfølging etter månedlige møter med fagansvarlige rådgivere. På denne stillingen er søknadsfristen 23. februar 2018. Tiltredelse snarest. For fullstendig utlysningstekst, trykk her.