Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter er et uavhengig organ underlagt Stortinget. Vår oppgave er å fremme og beskytte menneskerettighetene i tråd med Grunnloven, menneskerettsloven og den øvrige lovgivning, internasjonale traktater og folkeretten for øvrig. Nasjonal institusjon er opprettet ved lov av 22. mai 2015 i henhold til de såkalte Paris-prinsippene. Du kan lese mer under grunnlagsdokumenter i fanen over.

Nasjonal institusjons styre består av fem personer med Åsne Julsrud som styreleder. Direktør er Petter Wille.

Nasjonal institusjons rådgivende utvalg består av 14 medlemmer med særlig kompetanse tilknyttet menneskerettigheter. Utvalget og Nasjonal institusjon møtes jevnlig. Utvalget skal bidra med informasjon, råd og innspill til institusjonens arbeid.

Vi har kontorer i Oslo og Kautokeino.