• Adele Matheson Mestad

  Nestleder Telefon: 23 31 69 79
 • Anders Bals

  Seniorrådgiver Mobil: 916 46 076
 • Anine Kierulf

  Fagdirektør Mobil: 916 90 430
 • Anni-Kristiina Juuso

  Seniorrådgiver Mobil: 901 43 377
 • Anniken Barstad Waaler

  Seniorrådgiver Telefon: 23 31 69 75
 • Åshild Eidem

  Kommunikasjonsrådgiver
 • Erlend Andreas Methi

  Seniorrådgiver Telefon: 23 31 69 74
 • Ilia Utmelidze

  Seniorrådgiver Telefon: (+47) 23 31 69 72
 • Inga Kemi Turi

  Seniorkonsulent Mobil: 913 34 214
 • Janne Hansen

  Seniorrådgiver Mobil: 901 53 421
 • Johan Strømgren

  Seniorrådgiver Mobil: 948 88 918
 • Kristian Reinert Haugland Nilsen

  Seniorrådgiver Telefon: 23 31 69 75
 • Kristin Høgdahl

  Telefon: (+47) 23 31 69 73
 • Laila Susanne Vars

  Fagdirektør Mobil: 977 54 102
 • Pernille Meum

  Koordinator Telefon: (+47) 23 31 69 78
 • Petter Fredrik Wille

  Direktør Telefon: (+47) 23 31 69 77
 • Stine Langlete

  Seniorrådgiver Telefon: 23 31 69 74

Kontakt:
Tel: 23 31 69 70               Epost: info@nhri.no

Postadresse:
Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
Postboks 299 Sentrum, 0103 Oslo

Besøksadresse Oslo:
Haakon VIIs gate 5, 0123 Oslo
Henv. resepsjonen i 3. etg.

Besøksadresse Kautokeino:
Diehtosiida
Hánnuluohkká 45, 9520 Kautokeino