• Adele Matheson Mestad

  Nestleder Phone: 23 31 69 79
 • Anders Bals

  Seniorrådgiver Mobile: 916 46 076
 • Anine Kierulf

  Fagdirektør Mobile: 916 90 430
 • Anni-Kristiina Juuso

  Seniorrådgiver Mobile: 901 43 377
 • Anniken Barstad Waaler

  Seniorrådgiver Phone: 23 31 69 75
 • Åshild Eidem

  Kommunikasjonsrådgiver
 • Erlend Andreas Methi

  Seniorrådgiver Phone: 23 31 69 74
 • Ilia Utmelidze

  Seniorrådgiver Phone: (+47) 23 31 69 72
 • Inga Kemi Turi

  Seniorkonsulent Mobile: 913 34 214
 • Janne Hansen

  Seniorrådgiver Mobile: 901 53 421
 • Johan Strømgren

  Seniorrådgiver Mobile: 948 88 918
 • Kristian Reinert Haugland Nilsen

  Seniorrådgiver Phone: 23 31 69 75
 • Kristin Høgdahl

  Phone: (+47) 23 31 69 73
 • Laila Susanne Vars

  Fagdirektør Mobile: 977 54 102
 • Pernille Meum

  Koordinator Phone: (+47) 23 31 69 78
 • Petter Fredrik Wille

  Direktør Phone: (+47) 23 31 69 77
 • Stine Langlete

  Seniorrådgiver Phone: 23 31 69 74

Postal address:
Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
Postboks 299 Sentrum
0103 Oslo
Norway

 

Visit address:
Akersgata 8, enterance at Tollbugata
0158 Oslo
Ask reception at 3rd floor

Tel: +47 23 31 69 70
info@nhri.no

Privacy Policy