Tel: 23 31 69 70
info@nhri.no

Mediehenvendelser:
Åshild Eidem, kommunikasjonsrådgiver: 986 43 238/ashild.eidem@nhri.no

Postadresse:
Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
Postboks 299, Sentrum
0103 Oslo

Besøksadresse:
Akersgata 8, inngang Tollbugata
0158 Oslo
Henv. resepsjonen i 3. etg. 


info@nhri.no