Petter Fredrik Wille er direktør for Nasjonal institusjon. Han tiltrådte tiltrådte 1. januar 2016 etter oppnevnelse av Stortinget.

Direktøren har ansvaret for den daglige administrative og faglige driften av institusjonen, og for institusjonens interne organisering innenfor de rammer som styret fastsetter.