Det rådgivende utvalget bistår med informasjon, råd og innspill til arbeidet som NIM utfører.

Utvalgets medlemmer er:

 • Sivilombudsmannen
 • Barneombudet
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg
 • Professor Eirik Holmøyvik, Universitetet i Bergen
 • Den norske Helsingforskomité
 • Amnesty International, Norge 
 • Professor Siri Gloppen, Universitetet i Bergen
 • Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon v/ Eva Opshaug,
 • Ervin Kohn, forstander Det Mosaiske Trossamfund
 • Anne Lene Arnesen, pasient- og brukerombudet i Buskerud
 • Susann Funderud Skogvang, lagdommer
 • John Bernhard Henriksen, Sametinget