Den nasjonale institusjonens styre består av fem medlemmer. Styret ledes av tingrettsdommer Åsne Julsrud. Nestleder er Knut Vollebæk. Øvrige styremedlemmer er Gro Dikkanen, Jan E. Helgesen og Anne-Sofie Syvertsen.

Styret har det overordnete ansvaret for den nasjonale institusjonens faglige virksomhet, økonomi og drift.

I fanene til høyre finner du informasjon om styremøtene.