Før opprettelsen av dagens nasjonale institusjon i mai 2015, fungerte Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) ved Universitetet i Oslo som Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter.

Under er diverse publikasjoner fra denne perioden.

Årbøker:

Årbok 2014     Årbok 2013     Årbok 2012     Årbok 2011     Årbok 2010     Årbok 2009

Årbok 2008     Årbok 2007     Årbok 2006     Årbok 2005    Årbok 2004

Temarapporter:

Kriminalisering av hjemløshet i Oslo

Menneskerettigheter i norske sykehjem

Human Rights in Norwegian Nursing Homes

Bruk av isolasjon i fengsel Norsk lov og praksis i et menneskerettslig perspektiv 

Reasonable or Risky? Norwegian Ratification of the Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

Høringsuttalelser:

2015 - 2010

2009 -2007

2006-2004