Visjon og mål

Visjon: Et sterkt og helhetlig menneskerettighetsvern for alle.

Mål: Være en (i) sterk faglig aktør, (ii) samlende brobygger og (iii) tydelig vaktbikkje.

Kontakt:
Tel: 23 31 69 70               Epost: info@nhri.no

Postadresse:
Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
Postboks 299 Sentrum, 0103 Oslo

Besøksadresse Oslo:
Haakon VIIs gate 5, 0161 Oslo
Henv. resepsjonen i 3. etg.

Besøksadresse Kautokeino:
Diehtosiida
Hánnuluohkká 45, 9520 Kautokeino