Endringer i utlendingsloven mv. (innstramninger II)

Uttalelse til Stortingets kommunal- og forvaltningskomité Prop. 90 L (2015-2016) Endringer i utlendingsloven mv. (innstramninger II) (pdf) 131.94 KB
I 2016 ble over 65 millioner mennesker i verden drevet fra hjemmene sine. Foto: Tim Marshall/Unsplash

NIM kommentarer til enkelte konkrete temaer hvor det kan stilles spørsmål ved om forslaget overholder våre menneskerettslige forpliktelser, samt gis en litt bredere vurdering av lovforslagets samlede virkning i lys av våre menneskerettslige forpliktelser.

NIM kommentarer til enkelte konkrete temaer hvor det kan stilles spørsmål ved om forslaget overholder våre menneskerettslige forpliktelser, samt gis en litt bredere vurdering av lovforslagets samlede virkning i lys av våre menneskerettslige forpliktelser.