Høringssvar: Norge bør ratifisere FNs konvensjon om beskyttelse mot tvungne forsvinninger

Palais des Nations by night, Geneva. Tuesday 5 November 2013. Photo by Violaine Martin

Dette skriver NIM i sin uttalelse til høring om ratifikasjon av FNs internasjonale konvensjon om beskyttelse mot tvungen forsvinning.

Konvensjonen gir et absolutt vern mot hemmelig frihetsberøvelse på vegne av staten som innebærer at den frihetsberøvede unndras rettslig beskyttelse. Norge har allerede et konstitusjonelt vern mot slik frihetsberøvelse, og gode kontroll- og håndhevingsmekanismer. Ved å ratifisere konvensjonen kan imidlertid Norge bidra til styrket internasjonal rettsbeskyttelse mot tvungne forsvinninger. Flere steder i verden er det et høyst reelt problem at personer blir bortført av staten og forsvinner, hvoretter vedkommendes skjebne blir holdt hemmelig.

Les hele vår uttalelse.