Høringsuttalelse til forslag om endring i barnehageloven

Høring språkkrav i barnehager (pdf) 569.75 KB
Illustrasjonsfoto: Michał Parzuchowski, Unsplash

Kunnskapsdepartementet foreslår å innføre krav om tilfredsstillende norskspråklig kompetanse for ansettelse i stilling som assistent i barnehage. NIM skriver i sin uttalelse til Kunnskapdepartementets høring at det ikke er noe i veien for også å foreslå og legge til rette for å snarlig innføre tilsvarende krav om samisk språkkompetanse for ansatte i samiske barnehager. Du […]

Kunnskapsdepartementet foreslår å innføre krav om tilfredsstillende norskspråklig kompetanse for ansettelse i stilling som assistent i barnehage. NIM skriver i sin uttalelse til Kunnskapdepartementets høring at det ikke er noe i veien for også å foreslå og legge til rette for å snarlig innføre tilsvarende krav om samisk språkkompetanse for ansatte i samiske barnehager.

Du finner hele uttalelsen vår ved å følge lenken som finnes lenger opp på siden.