Høringsuttalelse til NOU 2017:12 Svikt og svik

Høring Svikt og svik - pdf (pdf) 697.94 KB

NIM anbefaler at norske myndigheter iverksetter effektive tiltak på systemnivå for å forebygge og forhindre at barn utsettes for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt. Det bør også iverksettes tiltak for å avdekke slike forhold på et tidligere stadium.

Dette fremgår av vår høringsuttalelse til NOU 2017:12 Svikt og svikt. Barnevoldutvalget, som har skrevet utredningen, var nedsatt for å gjennomgå alvorlige saker der barn og ungdom har vært utsatt for grov vold, seksuelle overgrep og alvorlig omsorgssvikt. De funnene utvalget gjorde var så graverende at utvalget mente ord som «systemsvikt» ikke var dekkende, og at dette handlet om svik mot barn. Utvalgets funn er svært alvorlige, og viser betydningen av at staten med jevne mellomrom initierer slike uavhengige gjennomganger for å sikre rettighetene til særlig sårbare grupper.

 

Staten har etter menneskerettighetene en positiv forpliktelse til å sikre barn mot vold, overgrep og omsorgssvikt. Utvalgets rapport gir norske myndigheter et godt beslutningsgrunnlag for iverksetting av nødvendige tiltak for å bedre ivareta statens menneskerettslige forpliktelser på dette feltet. Du kan lese vår høringsuttalelse ved å følge linken på denne siden.