Innspill - FNs rasediskrimineringskomite (420 KB)
Palais des Nations by night, Geneva. Tuesday 5 November 2013. Photo by Violaine Martin

De problemstillinger som tas opp er: Om NIM; Om begrepene etnisitet eller rase i diskrimineringsloven; Hatkriminalitet og hatefulle ytringer; Urfolk; Nasjonale minoriteter; Omsorg for enslige mindreårige asylsøkere; Eldre og deres menneskerettighetssituasjon, og Utredningsinstruksen.