Innspill til Norges 23./24. rapport til FNs rasediskrimineringskomité (CERD)

Innspill - FNs rasediskrimineringskomite (pdf) 420.18 KB
Palais des Nations by night, Geneva. Tuesday 5 November 2013. Photo by Violaine Martin

De problemstillinger som tas opp er: NIM; begrepene etnisitet eller rase i diskrimineringsloven; hatkriminalitet og hatefulle ytringer; urfolk; nasjonale minoriteter; omsorg for enslige mindreårige asylsøkere; eldre og deres menneskerettighetssituasjon; utredningsinstruksen.

Du finner vårt brev ved å følge lenken øverst i artikkelen.

Les mer om temaet her: NIMs temasider om diskriminering og sårbare grupper, NIMs temasider om nasjonale minoriteter, NIMs temasider om urfolk, NIMs temasider om ytring og forsamling