De problemstillinger som tas opp er: NIM; begrepene etnisitet eller rase i diskrimineringsloven; hatkriminalitet og hatefulle ytringer; urfolk; nasjonale minoriteter; omsorg for enslige mindreårige asylsøkere; eldre og deres menneskerettighetssituasjon; utredningsinstruksen.

Innspill - FNs rasediskrimineringskomite (420 KB)
Palais des Nations by night, Geneva. Tuesday 5 November 2013. Photo by Violaine Martin