Innspill til utkast til statsrapport - FNs menneskerettighetskomité (379 KB)
Palais des Nations by night, Geneva. Tuesday 5 November 2013. Photo by Violaine Martin

NIM vil gi kommentarer på enkelte punkter i statsrapporten: Nasjonal institusjon;  Hatkriminalitet; Psykiatri; Politiarrest, varetekt og fengselsbesluttet utelukkelse; Fri rettshjelp; Internering av asylsøkere; Urfolk; Nasjonale minoriteter; Eldre og deres menneskerettighetssituasjon.