Høringsuttalelse - På lik linje (452 KB)

NIM er positiv til utvalgets forslag. Samlet sett mener vi at de konkrete forslagene kan styrke utviklingshemmedes rettigheter på en hensiktsmessig måte, og bedre
utviklingshemmedes forutsetninger for meningsfull samfunnsdeltakelse.

Del: