Høring NOU Offentlig støtte til barnefamilier (808 KB)

NIM anbefaler:
Departementet bør innhente mer informasjon om hvilke konsekvenser svak økonomi i barnefamilier kan ha for barns oppvekstsvilkår og levestandard;
Departementet bør utrede de menneskerettslige sidene av forslaget nærmere, slik at de tiltak som settes i verk er egnet til å sikre barns rettigheter innenfor dette rettslige rammeverket.