NIM høringsuttalelse - NOU 2017 7 Mediemangfoldsutvalget (22.06.2017)(1) (679 KB)

Ytringsfriheten verner den rett enhver har til å ytre seg, og den rett vi som individer og samfunn har til å holde oss informert om andres ytringer. Dette siste perspektivet omtales gjerne som informasjonsfrihet. Mediene har en særlig viktig rolle når det kommer til ytringsfriheten, ettersom de som offentlig vaktbikkje, videreformidler og tilrettelegger for en opplyst og bred samfunnsdebatt, er sentrale for å realisere en rekke av de demokratiske samfunnshensyn som ytrings- og
informasjonsfriheten skal beskytte, på vegne av oss alle.