Det er Rett24.no som melder dette. Søknadsfristen for å bli Erik Møses etterfølger som dommer i menneskerettsdomstolen gikk ut tirsdag, og i dag offentliggjorde Justisdepartementet hvem som søker jobben. De tre søkerne er Høyesterettsdommer Arnfinn Bårdsen (51), advokat Nicolai Skjerdal (48) og advokat Grethe Marit Lie Selven (56). Samtidig ble det også offentliggjort hvem som blir medlemmer av innstillingskomiteen, som ledes av Yngve Svendsen:

  • Sorenskriver Yngve Svendsen (leder)
  • Høyesterettsdommer Bård Tønder
  • Ass. regjeringsadvokat Elisabeth Stenwig
  • Advokat Magnhild Pape Meringen
  • Fagdirektør Anine Kierulf, Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
  • Professor Vibeke Blaker Strand, UiO
  • Spesialrådgiver og tidligere dep.råd i justisdepartementet, Morten Ruud

Innstillingskomiteen vurderer søkerne og skal innstille tre av dem i alfabetisk rekkefølge. «Med utgangspunkt i innstillingen utarbeider deretter justisdepartementet et forslag til nominasjon, i samråd med berørte statsråder og Statsministerens kontor», skriver Rett24.no.

For å lese hele artikkelen hos Rett24.no, klikk her.