Litteraturen om menneskerettigheter er omfattende. Vi har valgt ut noen korte tekster som kan brukes i forberedning til undervisningen. Tekstene gir en introduksjon til hva menneskerettigheter er, utviklingen fra Verdenserklæringen om menneskerettigheter i 1948 til grunnlovsrevisjonen i 2014, samt hva ytringsfrihet er og hvorfor vi trenger den.

I tillegg til forberedelseslitteraturen har vi supplert med fordypningstekster, for de som ønsker å gå enda grundigere inn i stoffet. Dette er ment som en ressursbank som kan brukes ut i fra den enkeltes behov.

Tanken bak utvalget av tekster er også at de skal kunne brukes i undervisningen, dersom læreren ønsker det. De aller fleste tekstene er på et slikt nivå at de vil være forståelige for elevene.

1. Forberedelseslitteratur

1.1. Menneskerettighetenes utvikling

1.2. Ytringsfrihet

ytringsfrihet-barn

2. Fordypningslitteratur

 

2.1. Om menneskerettigheter generelt

  • Menneskerettighetsutvalget sin rapport om menneskerettigheter i Grunnloven punkt 5.2 (side 26). Her får man en kort oversikt over Verdenserklæringen, og i de følgende punktene også den senere utviklingen av internasjonalt menneskerettighetsvern. Denne rapporten var en del av forarbeidet til grunnlovsrevisjonen i 2014.
  • Tekst om Verdenserklæringens historie på FN sine hjemmesider (på engelsk).
  • Tekst om menneskerettigheter på NIM sine hjemmesider. I boksen på høyre side kan du også klikke deg videre til andre emnesider.
  • Artikkelen «Verdenserklæringen om menneskerettigheter» hos Store Norske Leksikon.
  • FN-kampanjen Stand up for Human Rights har en rekke ressurser man kan laste ned. Blant annet har de en forenklet versjon av Verdenserklæringen, der alle artiklene er «oversatt» til enkle, lett forståelige formuleringer (på engelsk).

2.2. Ytringsfrihet