Høringsuttalelse – Forslag om styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten på likestillingsområdet

NIM- uttalelse aktivites- og redegjørelsesplikt diskriminering (pdf) 812.40 KB
Illustrasjonsbilde: Oliver Cole, Unsplash. unsplash-logoOliver Cole

NIM ønsker styrking av kvinners rettigheter og stilling, men ønsker på samme måte styrking av rettighetene til de øvrige utsatte gruppene som dekkes av diskrimineringsgrunnlagene. NIM har i uttalelsen kommentarer til forslag til endringer av likestillingsloven og regnskapsloven.

NIM ønsker styrking av kvinners rettigheter og stilling, men ønsker på samme måte styrking av rettighetene til de øvrige utsatte gruppene som dekkes av diskrimineringsgrunnlagene. NIM har i uttalelsen kommentarer til forslag til endringer av likestillingsloven og regnskapsloven.