NIM- uttalelse aktivites- og redegjørelsesplikt diskriminering (812 KB)
Illustrasjonsbilde: Oliver Cole, Unsplash. unsplash-logoOliver Cole

NIM ønsker styrking av kvinners rettigheter og stilling, men ønsker på samme måte styrking av rettighetene til de øvrige utsatte gruppene som dekkes av diskrimineringsgrunnlagene. NIM har i uttalelsen kommentarer til forslag til endringer av likestillingsloven og regnskapsloven.