Høring - forslag til endringer i ekteskapsloven (700 KB)
Zoriana Stakhniv, Unsplash. unsplash-logoZoriana Stakhniv

NIM mener at forslaget om å innføre en absolutt aldersgrense på 18 år for å gifte seg er i tråd med anbefalinger fra FNs barnekomité og at det er positivt at departementet har utredet forslaget opp mot Norges internasjonale forpliktelser. Ut over det har ikke NIM merknader til lovforslaget.