Høringsuttalelse til endringer i straffeloven

NIM-uttalelse - Forslag til endringer i straffeloven mv. (oppfølgning etter ikraftsettelsen av straffeloven) (pdf) 856.68 KB
Person

NIM mener at forslaget fra Justis- og beredskapsdepartementet om endringer i straffeloven (oppfølging etter ikrafttredelsen av straffeloven) ikke byr på menneskerettslige utfordringer for Norge.

Justis- og beredskapsdepartementet sendte i mai 2018 forslag til endringer i straffeloven på høring. NIM mener forslaget ikke byr på menneskerettslige utfordringer for Norge. Når det gjelder forslaget om utskutt foreldelsesfrist for overtredelse av straffeloven § 304 om seksuell handling med barn under 16 år, mener NIM at en slik endring vil innebære en positiv styrking av barns rettssikkerhet. NIM utdyper i høringssvaret kort de menneskerettslige sidene ved dette forslaget.