Høringsuttalelse til forslag om etablering av et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering

Høring-etablering lavterskeltilbud-seksuell trakassering (pdf) 850.44 KB
Illustrasjonsbilde: Nathan Dumlao, Unsplash. unsplash-logoNathan Dumlao

NIM mener det er positivt at Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) fremmer forslag om å etablere et lavterskeltilbud ved Diskrimineringsnemnda for å håndheve forbudet mot seksuell trakassering og styrke Likestillings- og diskrimineringsombudets veiledningsrolle.

NIM mener det er positivt at Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) fremmer forslag om å etablere et lavterskeltilbud ved Diskrimineringsnemnda for å håndheve forbudet mot seksuell trakassering og styrke Likestillings- og diskrimineringsombudets veiledningsrolle.