Høring-etablering lavterskeltilbud-seksuell trakassering (850 KB)
Illustrasjonsbilde: Nathan Dumlao, Unsplash. unsplash-logoNathan Dumlao

NIM mener det er positivt at Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) fremmer forslag om å etablere et lavterskeltilbud ved Diskrimineringsnemnda for å håndheve forbudet mot seksuell trakassering og styrke Likestillings- og diskrimineringsombudets veiledningsrolle.