NIM har avgitt høringsuttalelse til forslaget til ny lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte journalistiske medier (medieansvarsloven). NIM er positiv til forslaget om at lovens virkeområde skal være teknologinøytralt.

NIM høringsuttalelse - medieansvarslov 01.10.2018 (774 KB)
Illustrasjonsfoto: Jeff Sheldon, Unsplash. unsplash-logoJeff Sheldon

NIMs kommentarer knytter seg til: Lovens virkeområde (punkt 3), ansvaret for brukergenerert innhold (punkt 4), det strafferettslige redaktøransvaret (punkt 5), imøtegåelsesretten (punkt 6), foretaksstraff (punkt 7) og taushetsplikt (punkt 8).

De overordnede hensynene departementet har lagt til grunn for utredningen, harmonerer godt med de grunnlag som gjør at NIM har etterlyst et slikt lovarbeid:

  1. Tilstrebe teknologinøytrale regler.
  2. Fjerne rettslig usikkerhet.
  3. Ta stilling til hva som er en rimelig balanse mellom ytringsfriheten og andre hensyn/rettigheter (inkludert retten til privatliv) for problemstillinger som har oppstått i kjølvannet av den teknologiske utviklingen.