NIM søker nå etter gode kandidater til vårt rådgivende utvalg. Kandidaten må ha spesielt kjennskap til samiske spørsmål.

I følge lov om Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM) skal vi ha et rådgivende utvalg som skal bestå av minst 10 og høyst 15 medlemmer. Om sammensetningen av utvalget heter det som følger i NIMs instruks § 6:

«Det rådgivende utvalget skal bestå av medlemmer fra frivillige organisasjoner, det akademiske miljø eller andre særlig kvalifiserte profesjonsgrupper, Stortingets ombudsmann for forvaltningen, Barneombudet, Likestillings- og diskrimineringsombudet og andre særlig berørte offentlige institusjoner. I utvalget skal hvert kjønn være representert med minst 40 prosent. Direktøren kaller inn og leder møtene i det rådgivende utvalget. Minst ett medlem skal ha særskilt kjennskap til samiske spørsmål.»

Et av våre rådsmedlemmer, med spesielt kjennskap til samisk spørsmål, har trukket seg fra utvalget. Vi søker derfor en etterfølger for resten av mandatperioden, som er frem til våren 2020. Interesserte bes sende en interessemelding med CV og kort begrunnelse til: info@nhri.no innen 10. april 2018. Det er også mulig å foreslå noen du mener ville passet inn i det rådgivende utvalget vårt.

Du finner mer info om sammensetningen av utvalget her.