35085_UN_Recommendation_2019_final (15 MB)
ON olmmošvuoigatvuođaid váldokantuvra gávdno šveicalaš gávpogis Genève. Govat: UN Photo/Violaine Martin
FNs hovedkontor for menneskerettigheter ligger i den sveitsiske byen Genève. Foto: ©UN Photo/Violaine Martin

NIM har laget en rapport med tematisert oversikt over FNs anbefalinger til Norge angående menneskerettigheter: Compilation of International Recommendations to Norway; The UN Human Rights Monitoring Bodies, reporting period 2017-2019 (Update 2019). Det er første gang at anbefalinger til Norge er sammenstilt i ett dokument, sortert i henhold til ulike menneskerettslige tema og tydeliggjøring av ulike typer anbefalinger. Vi vil publisere en oppdatert versjon av rapporten etter rapporteringsrunden til FN-komiteen på økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK).