Det sa NIMs fagdirektør Laila Susanne Vars til Sametinget i sin presentasjon av NIMs temarapport “Vold og overgrep i samiske samfunn”.

NIMs fagdirektør Laila Susanne Vars presenterte i dag temarapporten "Vold og overgrep i samiske samfunn" for Sametinget. Foto: Elle Mari Dunfjell Oskal / Sametinget.

Sametinget arrangerte i dag seminaret «Vold og trakassering i det samiske samfunnet” i Karasjok. NIM var invitert til seminaret, som var åpent for alle, for å presentere vår temarapport “Vold og overgrep i samiske samfunn”.

Temarapporten peker på svakheter ved hvordan statens myndigheter ivaretar sine menneskerettslige forpliktelser overfor den samiske voldsutsatte. Rapporten peker blant annet på behov for økt språk- og kulturkompetanse i tjenesteapparatet, økt opplæring om kropp og seksualitet på samisk i skolen, samt behov for holdnings- og informasjonsarbeid og forskning på temaet.

– Myndighetene må styrke sin innsats for å forebygge, avverge og etterforske vold og overgrep mot den samiske voldsutsatte, og det bør utarbeides og iverksettes en handlingsplan mot vold og overgrep i samiske samfunn, sa fagdirektør Laila Susanne Vars innledningsvis, før hun oppsummerte de rettslige utgangspunktene for NIMs anbefalinger i temarapporten.

Vars viste også til at Norge i perioden 2017/2018 har fått internasjonal kritikk fra FNs menneskerettskomité, FNs torturkomité, FNs kulturkomité og FNs barnekomité på feltet vold og overgrep i samiske samfunn.

NIM følger opp rapporten og statlige myndigheter har allerede varslet at de vil følge opp anbefalingene. Vars avsluttet med å oppfordre Sametinget til å delta i det videre arbeidet med den alvorlige situasjonen som rapporten har avdekket. Hun fremhevet blant annet at Sametinget bør forsøke å finne ut hvorfor så få samer går til ombudene for å få hjelp i denne type saker.

NIM lanserte temarapporten “Vold og overgrep i samiske samfunn” i Tromsø tidligere i år. Rapporten er presentert for regjeringen og skal også legges frem for kommunene i det som kalles for «forvaltningsområdet for samisk språk». Du finner rapporten her. 

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og organisasjonen Sámi NissonForum var også invitert for å snakke på seminaret. Seminaret ble strømmet på nett, og hele sendingen legges ut her i etterkant.