NIM kritisk til tolkningen av regelverk for våpeneksport

Borgerkrigen i Jemen har aktualisert spørsmålet om norsk våpeneksport. NIM mener at regjeringens tolkning av regelverket for eksportkontroll er problematisk med hensyn til de kravene som fremgår av Norges folkerettslige forpliktelser.

Det er allment kjent at det foregår brudd på menneskerettigheter og internasjonal humanitær rett i borgerkrigen i Jemen. NIM mener at det fra et folkerettslig synspunkt kan se ut som om Norges gjennomføring av bl.a. FNs våpenhandel-traktat (ATT), når det gjelder eksport av våpen og ammunisjon til stater som kriger i Jemen, kan være mangelfull. Regjeringen sier i St. Meld. 19 (2017-2018) om eksport av forsvarsmateriell at det anses som tillatt etter det norske regelverket å eksportere våpen til parter i borgerkriger som støtter de lovlige myndighetene. NIM påpeker at FNs våpenhandel-traktat henviser til alle situasjoner som dekkes av internasjonal humanitær rett. Dette rettssystemet tar ikke hensyn til hvem som har «rett» i en væpnet konflikt. Begrensningene i ATT gjelder altså også eksport til de partene i en borgerkrig som befinner seg på «lovlig» side.

NIM påpeker også at det ikke er klart hva slags faktisk basis Utenriksdepartementet legger til grunn for vurderingene om eksport av våpen til partene i borgerkrigen i Jemen.

Videre mener NIM at eksport av forsvarsmateriell til land i den Saudi-ledede koalisjonen som deltar i borgerkrigen i Jemen, en koalisjon av land som fører krig på en særlig omstridt måte, vil kunne ha negative implikasjoner for Norges menneskerettslige omdømme.

Les hele vårt innspill her.