De problemstillinger som tas opp er: vold mot kvinner, asylbarn som forsvinner fra mottak, arrest og isolasjon, vold og overgrep, asylsøkere og personer med funksjonshemminger.

Muntlig innspill - møte med CAT 23.04 (25 KB)
©UN Photo / Jean-Marc Ferré.

Her finner du manuset til vårt muntlige innlegg til FNs torturkomité.  Denne må ses i sammenheng med vår supplerende informasjon til høringen av Norges 8de periodiske rapport til FNs torturkomité (CAT), som ble sendt 20. mars 2018.