NIMs muntlige innlegg til høringen av Norges 23./24. periodiske rapport til FNs rasediskrimineringskomité (CERD)

CERD 2018. Intervention by the Norwegian NHRI. (pdf) 113.20 KB
©UN Photo / Jean-Marc Ferré.

De temaer som ble tatt opp var koordinert oppfølging av overvåkningsorganenes anbefalinger til Norge, hatprat og hatkriminalitet, nasjonale minoriteter, samiske rettigheter og enslige mindreårige asylsøkere. Les hele vårt muntlige innlegg ved å følge lenken lenger oppe på siden. I forkant av komiteens høring av Norge har NIM sendt supplerende informasjon til CERD og innspill til […]

De temaer som ble tatt opp var koordinert oppfølging av overvåkningsorganenes anbefalinger til Norge, hatprat og hatkriminalitet, nasjonale minoriteter, samiske rettigheter og enslige mindreårige asylsøkere. Les hele vårt muntlige innlegg ved å følge lenken lenger oppe på siden.

I forkant av komiteens høring av Norge har NIM sendt supplerende informasjon til CERD og innspill til Norges 23./24. rapport til komiteen.