NIM tilbyr et undervisningsopplegg om hvordan de internasjonale menneskerettighetene ble til og hvordan de fungerer.

Illustrasjonsbilde: NeONBRAND, Unsplash.

Undervisningsopplegget er tilpasset elever på 10. trinn og elever i videregående skole og kan gjennomføres på 60 minutter. Læreren kan benytte seg av en PowerPoint-presentasjon med et tilhørende manus, en kort animasjonsfilm, diskusjonsoppgaver i ulike vanskelighetsgrader og en Kahoot! man kan gjennomføre med elevene i klasserommet.

Undervisningsopplegget skal bidra til en bedre forståelse av historiske perspektiver og nåtidens menneskerettighetsutfordringer.

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål om undervisningsopplegget.

Her finner du